Een zaak of winkel openen

Inhoud

Neem eerst contact op met de dienst omgeving vooraleer je overgaat tot de aankoop van een pand of het tekenen van een huurovereenkomst voor een pand, zodat de dienst kan nagaan of het gebouw stedenbouwkundig in orde is!

Is je zaak toegankelijk voor publiek? Dan moet je beschikken over een geldig brandveiligheidsattest. Klik hier om dit aan te vragen.

Bovendien zou het kunnen dat je voor je inrichting een verzekering objectieve aansprakelijkheid moet afsluiten:

Baat je een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering 'objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing' in principe verplicht. Een gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

De term 'objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing' betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing jouw schuld niet hoeft te bewijzen. Je moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als je geen fout begaan hebt. Als uitbater kan je je daarvoor dus verzekeren.

Voor bepaalde zaken is de verzekering 'objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing' verplicht, bijvoorbeeld voor:

  • kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²;
  • restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²;
  • kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²;
  • hotels en motels, jeugdherbergen;
  • Onderwijsinstellingen, verzorgingsinstellingen en rusthuizen;
  • Tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen.

De volledige lijst van zaken waarvoor de verzekering verplicht is, werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit.


HORECA

Open je een horecazaak waar ter plaatse kan geconsumeerd worden?

  1. Neem dan eerst contact op met de dienst omgeving om te weten of het pand stedenbouwkundig in orde is. 
  2. Vervolgens contacteer je de dienst beleidsondersteuning om de nodige tap- en exploitatievergunningen te verkrijgen.  Opgelet! Je moet in het bezit zijn van deze vergunningen vooraleer je de deuren opent! Reken op minimaal 6 weken tussen het afleveren van de benodigde documenten en het ontvangen van de vereiste vergunningen.

Op deze pagina vind je meer info over de te volgen procedure.


Gerelateerde items