Bedrijfsafval

Inhoud

Restafval die in containers worden gedeponeerd mag enkel in doorzichtige zakken. De zwarte/grijze zakken die tot 2022 gebruikt werden mogen  niet meer gebruikt worden. Dit zodat er een visuele controle mogelijk is bij het ophalen van het afval. 

Voorwaarden

Onderstaand een opsomming van wat OVAM verstaat onder bedrijfsafval: afval afkomstig van

  • Kindercr├Ęches
  • Scholen
  • Gemeentelijke diensten (kerkhofafval, OCMW, ziekenhuis, politie en brandweer, school, zwembad, bibliotheek, sportcentrum, administratieve diensten, wegenwerken, bermonderhoud en groen/parkonderhoud, rioolkolkenslib
  • Kermis, braderij, markten op openbaar domein. Uitzondering:  afval in straatvuilbakjes is geen bedrijfsafval
  • Evenementen: zowel op privaat als publiek terrein wordt dit afval aanzien als bedrijfsafval. Uitzondering:  afval in straatvuilbakjes is geen bedrijfsafval.
  • Sportwedstrijden
  • Lokalen van verenigingen vallen hier ook onder omdat er geen huishoudelijke werking is.

Voor wie

Onderneming, Organisatie