Rattenbestrijding

Inhoud

In de buurt van een waterloop of een gracht op openbaar domein zorgt het gemeentebestuur in principe voor de bestrijding. Merkt een burger daar ratten op, dan kan dit telefonisch, persoonlijk of per e-mail gemeld worden aan de dienst groen en wegen.
De gemeentelijke rattenvanger zorgt dan voor het plaatsen van het nodige vergif.

Op privé-eigendommen moeten de eigenaars zelf instaan voor de bestrijding. Het nodige vergif of klemmen kan je bij de plaatselijke dierenspeciaalzaken vinden.
In de praktijk zien we echter dat dit niet kort wordt opgevolgd. Doordat ratten zich verspreiden is het vechten tegen de bierkaai indien ratten op privé-eigendom aanwezig blijven. Daarom dient een actieve opvolging zich op.

 In 2019 heeft de gemeenteraad beslist om prioriteit te geven aan de rattenproblematiek, wat dit inhoudt kan u hieronder lezen:

  • Data van meldingen over ratten op privéterrein zullen voortaan geregistreerd worden.
  • Bij meerdere meldingen van ratten op eenzelfde locatie op publiek terrein zal de dienst openbare werken actief de ratten mee bestrijden als er een mogelijkheid is om dit op openbaar domein te doen.
  • De gemeente zal bij meldingen van ratten op privéterrein ook actief burgers verplichten ongedierte te bestrijden. Bij meldingen wordt bekeken wat de burger dient te doen om geen ongedierte meer aan te trekken (dichte voederbakken,…).
    De gemeente engageert zich om dit ook op te volgen tot de problematiek is opgelost.