Gemeentelijke subsidie aanleg poel

Inhoud

Lokaal bestuur Beerse is de uitdaging aangegaan om de natuur terug te halen naar Beerse, tot in de woonwijken en het centrum. Om de natuur hierbij een handje te helpen heeft deze stapstenen nodig. Dat zijn de stukjes natuur of water waarin de fauna en flora zich kan nestelen om zo eventueel zich verder te verspreiden. Hiervoor is het lokaal bestuur op zoek naar mensen die bereid zijn om een poel in hun tuin aan te leggen. 

Voorwaarden

De aanleg van zo'n poel komt in aanmerking voor subsidies als die aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • De tuin is gelegen op grondgebied van de gemeente Beerse
 • De poel vangt het regenwater op van minstens 1 dak op het terrein
 • De poel heeft een minimale doorsnede van 4m of een minimale oppervlakte van 8m²
 • De onderlaag van de poel moet voorzien zijn van bentoniet
 • De poel moet worden aangelegd volgens bepaalde natuurtechnische voorwaarden: eerst is er een moeraszone van ongeveer 20 cm diepte, met een lengte van 50cm. Deze zone moet opgevuld zijn met substraat en moerasplanten bevatten. Dan volgt een vrij steile daling met 50 cm, gevolgd door een vlak gedeelte van 0,5m lang. Daarna volgt weer een steile daling van 0,5m zodat een totale diepte van 1,5m wordt bereikt. Wanneer de poel een grotere diameter heeft dan 4 meter of een groter oppervlakte dan 8m², dan kan de lengte van de verschillende delen aangepast worden. Het profiel wordt schematisch weergegeven in onderstaande bijlagen.
 • De poel moet aangeplant worden met inheemse soorten, opgenomen in de plantenlijst
 • Het is verboden om zelf vissen op de poel uit te zetten
 • De gemeentelijke subsidie moet aangevraagd worden voor 1 december 2023

Indien de poel voldoet aan alle voorwaarden die zijn opgelegd kan er een subsidie verkregen worden van 70% van de bewezen kosten op factuur met een maximaal totaalbedrag van 5.000 euro.

Volgende kosten komen in aanmerking:

 • Uitbreken van bestaande verharding of vijver op de locatie waar de poel komt, en voor de oppervlakte van de poel
 • Graafwerken voor het aanleggen van de poel
 • Grondverzet
 • Bentonietmatten
 • Materiaal voor het aanleggen van de poel
 • Aankoop van inheemse soorten plantgoed


Procedure

 • In sommige gevallen is er een omgevingsvergunning nodig. Dat moet de dienst omgeving geval per geval beoordelen. Algemene informatie kan je terugvinden op volgende website: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/zwembaden-siervijvers-zwemvijvers
 • Bij de aanvraag wordt een plan toegevoegd van het perceel, waarop aangeduid staat waar de poel komt, hoe die is opgebouwd en welk dakwater er wordt aangesloten
 • Je maakt een afspraak met de dienst omgeving om de aanvraag te beoordelen
 • Om de subsidie aan te vragen moet het aanvraagformulier dat op de website staat ingevuld worden
 • Bij de aanvraag moet voor alle ingebrachte kosten een bewijsstuk worden toegevoegd en foto's van de poel. Hou er rekening mee dat er mogelijks, na afspraak, een plaatsbezoek kan worden afgelegd.
 • Het lokaal bestuur toetst de aanvragen elk kwartaal af aan de voorwaarden van het reglement en legt ze voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • De uitbetaling volgt binnen de maand na de beslissing van het college op de bankrekening van de aanvrager.