Bosbeheerplan

Inhoud

In 2012 werd een uitgebreid bosbeheerplan voor de openbare bossen opgemaakt.

Dit bosbeheerplan geeft aan waar men met het beheer van de openbare bossen heen wil. Het is een uitgebreid document waarin een duurzaam beheer van het bos de komende 20 jaar (tot en met 2031) wordt beschreven. Het beheerplan geeft je meer inzicht in de kwaliteiten en de mogelijkheden van het bos en legt de ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen vast die men met het bos wil bereiken. Het beheerplan somt ook alle werkzaamheden en handelingen op die nodig zijn om de beheerdoelstellingen zo efficiƫnt mogelijk te realiseren.

Het gaat om volgende gebieden in de gemeente: Blakheide, Ginnekenshoek-Vogelzang, de Huffelen, Velderheide, Paepenheide, Gemeenteheide, Waterblok, Baanse Heide, De Enden, Kongo, Laakvallei, Epelaar, Epelaar-Vlimmeren, De schrieken, Akkerschoot, Zilvereind.