Meldingen en klachten

Inhoud

Via het formulier kan je meldingen en klachten doorgeven aan het lokaal bestuur.

Een melding, bijvoorbeeld over een defect, wordt door de juiste dienst behandeld.

Een klacht over de dienstverlening van het lokaal bestuur volgt een strikte procedure en neemt daardoor vaak meer tijd in beslag.

Voorwaarden

Als je je contactgegevens invult, kunnen we jou op de hoogte brengen over de behandeling van je melding of klacht. Je kan een melding of klacht echter ook anoniem indienen.

Procedure

Meldingen en klachten kan je doorgeven via het formulier.

Een melding bezorgen we aan de dienst die het probleem het beste kan oplossen.

Wanneer het om een klacht gaat, passen we de klachtenprocedure toe. In een eerste stap krijg je een antwoord over de ontvankelijkheid en de verdere behandeling. Na het onderzoek, uiterlijk 45 dagen na registratie, ontvang je het antwoord op je klacht.

Als je na afloop ontevreden bent over de behandeling van je klacht, kan je terecht bij de Vlaamse Ombudsdienst.

Meer uitleg vind je in het schematisch overzicht van de klachtenprocedure en in het klachtenreglement.

Uitzonderingen

Meldingen: