Minderjarige - gedeeld verblijf

Inhoud

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres waar het de meeste tijd doorbrengt.

Het is mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder', bij wie het kind niet is ingeschreven. De hoofdverblijfplaats van het kind, bepaald door de ouders of door een rechter, wordt niet gewijzigd. Er zijn ook geen fiscale en/of sociale gevolgen (bijvoorbeeld belastingen of kinderbijslag). Het gaat gewoon om een extra vermelding van gedeeld verblijf. Zo weten hulpdiensten dat een kind op een bepaald adres kan verblijven. Bovendien kan het kind genieten van bepaalde kortingen of faciliteiten die de gemeente aanbiedt als het kind gedeeltelijk in Beerse verblijft.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Er worden geen specifieke formulieren voorzien voor de aangifte of ontvangstmelding. Het gedeeld verblijf wordt evenmin vermeld op attesten of de identiteitsdocumenten.

Als je hiervan gebruik wenst te maken, kan je ons contacteren.

Wat meebrengen

Je brengt één van volgende documenten mee:

  • een gerechtelijke beslissing over de huisvesting van het kind/de kinderen
  • een schriftelijke (notariële of onderlinge) overeenkomst tussen de ouders
Opgelet: als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, is een toestemming en kopie van de identiteitskaart van de andere ouder nodig.

Contacteer ons voor een afspraak!

Voor wie

Burger