Inschrijving niet-Belg

Inhoud

Niet-Belgen die zich in België willen vestigen (langer dan 3 maanden) moeten zich binnen de 8 werkdagen na verhuis uit het buitenland naar Beerse, melden bij de vreemdelingendienst.

Aangezien de vreemdelingenwetgeving complex is en elke situatie anders is, dien je aan te geven welke procedure je wenst op te starten. De vreemdelingendienst zal nagaan of je aan de voorwaarden voldoet om je in België te vestigen en jouw verdere informatie verschaffen.

Procedure

Wil je permanent in België komen wonen, dan heb je na het vervallen van jouw visum andere verblijfsdocumenten nodig. Die verblijfsdocumenten vraag je aan via mail.

Wat meebrengen

  • jouw paspoort of identiteitskaart uit land van herkomst
  • een uitschrijvingsbewijs van het land van herkomst, voorzien van het laatste adres
  • voor minderjarige kinderen: toestemming van de andere ouder, voorzien van legalisatie van de handtekening
  • rijbewijs
  • inlichtingenblad ingevuld en ondertekend (zie Documenten onderaan de pagina)
Alle aktes mogen maximum 1 jaar oud zijn (bewijs van ongehuwde staat max. 6 maanden oud) en moeten indien nodig voorzien zijn van de nodige legalisaties of apostille en vertaald zijn naar het nederlands, tenzij het gaat om een internationale akte.

Meer info

Verblijfsdocumenten die je nodig hebt om definitief naar België te verhuizen: https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_belgie

Voor wie

Burger