Inschrijving wachtlijst serviceflats

Inhoud

Serviceflats De (Nieuwe) Molenakkers bieden senioren een aangepast en beschermde vorm van huisvesting. Ondersteuning vanuit mantelzorg (familie, vrienden, buren, ...) en thuiszorgdiensten (poetshulp, thuisverpleging, ...) is mogelijk. 

Indien je als bewoner dringend medische hulp nodig hebt, kan je gebruik maken van een intern oproepsysteem en dit 24/7. Vooraleer je kan verhuizen moet je eerst ingeschreven worden op onze wachtlijst.

Voorwaarden

  • vanaf 69 jaar kan je je laten inschrijven op de wachtlijst
  • om in een serviceflat te wonen moet je zelfredzaam zijn, of samenwonen met een zelfredzaam persoon die kan instaan voor de zorg
  • je bent inwoner van Beerse

Procedure

Het TOZ-team bespreekt dit verder met jou.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Voor wie

Burger