Startlening

Inhoud

Ben je werkloos en heb je plannen voor een eigen zaak? Dan kan je bij de opstart van jouw zaak een beroep doen op de Startlening van PMV/z (het vroegere Participatiefonds-Vlaanderen). Met die Startlening+ kan je tegen een voordelig tarief tot 100 000 euro lenen.

Het gaat om een achtergestelde lening: dat betekent dat je  bij geldproblemen PMV/z maar als laatste schuldeiser hoeft te vergoeden. Dat geeft andere schuldeisers (bijvoorbeeld banken) meer zekerheid.

Voorwaarden

Corona

In het kader van de coronacrisis verleent PMV/z een betalingsuitstel aan alle klanten die een Startlening, Cofinanciering of Cofinanciering+ hebben gekregen.

Voorwaarden

De Startlening is bestemd voor alle starters, ook voor werkzoekenden die een eigen zaak beginnen. Dat houdt in dat je nog nooit of niet langer dan 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep bent geweest. Als het om een vennootschap gaat, wordt gekeken naar de voorgeschiedenis van de vennoten.
Ook studenten-ondernemers kunnen een Startlening krijgen.

Je woont in het Vlaamse Gewest of je maatschappelijke zetel is er gevestigd, en je kan investeren in een project op Belgisch grondgebied. Ligt jouw woonplaats of jouw maatschappelijke zetel niet in het Vlaamse Gewest, maar investeer je in het Vlaamse Gewest, dan kom je ook in aanmerking.

Je beantwoordt aan de Europese kmo-definitie. Vzw's kunnen in aanmerking komen als ze minstens de helft van hun inkomsten uit normale economische activiteiten halen.

Bij de start van een eigen zaak mag je de lening gebruiken

  • voor materiële investeringen, zoals bureaumateriaal, computers, machines…
  • voor immateriële of financiële investeringen, zoals de overname van een bestaande handelszaak.

De duur van de lening is minimaal 3 jaar (5 jaar als je werkzoekende bent) en maximaal tien jaar.

Als je als werkzoekende de Startlening aangaat,

  • hoef je geen waarborgen te geven
  • kan een schuld tot zelfs 40 000 euro je worden kwijtgescholden als je binnen drie maanden na de stopzetting van jouw zaak kunt aantonen dat jouw zaak onleefbaar was
  • behoud je het recht op werkloosheidsuitkering als je, om welke reden ook, jouw zaak binnen 15 jaar na aanvang stopzet.

Je kan de Startlening cumuleren met een Kmo-cofinanciering van PMV/z, maar het bedrag van alle leningen samen mag niet hoger liggen dan 350 000 euro. Als je de Kmo-cofinanciering op naam van een vennootschap vraagt, moet je de tegenwaarde van de Startlening+ en de eigen inbreng onder de vorm van volstort kapitaal inbrengen in de vennootschap.

Procedure

Voor aanvragen en begeleiding bij de indiening van de Startlening kun je je wenden tot de aanbrengers of kredietinstellingen waarmee PMV/z samenwerkt. Op de website van PMV/Z vind je een lijst per provincie. Rechtstreeks indienen bij PMV/z is ook mogelijk.

Kostprijs

Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • vier keer de eigen inbreng: dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
  • 100 000 euro.

In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV/z gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5 000 euro beter op een andere manier gefinancierd kunnen worden.

Je betaalt de Startlening maandelijks terug met constante aflossingen. De intrestvoet is vast en bedraagt nu 3 procent per jaar.

Voor wie

Burger, Onderneming

Afhandeling

Agentschap Innoveren en Ondernemen
PMV/z-Leningen

Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
BEPMV/z-Leningen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
BE