Vervoer minder mobiele personen

Inhoud

De minder mobielen centrale, kortweg MMC, helpt mensen met vervoersproblemen, zoals ouderen, personen in een noodsituatie, personen die minder mobiel zijn of moeilijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer enzovoort.

De MMC werkt met vrijwillige chauffeurs. Het OCMW begeleidt de chauffeurs, verwerkt de aanvragen van gebruikers en zoekt een chauffeur voor elke rit.

De MMC verzorgt het vervoer voor allerhande sociale activiteiten zoals bijeenkomsten, (ziekenhuis)bezoeken, winkelen, sport,...

Voorwaarden

  • Je kunt je moeilijk verplaatsen.
  • Je hebt een beperkt inkomen.
  • Je hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • Je kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Als inwoner van Beerse of Vlimmeren kun je een aanvraag doen om lid te worden van de MMC. Op basis van een sociaal en financieel onderzoek bepaalt het team Thuis- en Ouderenzorg of je van de MMC gebruik kunt maken. Bij dit onderzoek wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden: je moet minder mobiel zijn en je inkomen mag niet hoger zijn dat 2 x het leefloonbedrag.

Procedure

Je wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraag je 48 uur op voorhand aan.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • financieel overzicht

Kostprijs

Het lidgeld is € 12 per jaar. Een rit kost € 0,35 per kilometer + eventuele parkeerkosten.

Het standaardtarief voor ritten korter dan 10 km bedraagt € 3,50.

Uitzonderingen

Een lidmaatschap kan ook tijdelijk worden toegekend. Bv. wegens een operatie, waardoor je tijdelijk minder mobiel bent. 

Deze uitzonderingen zullen telkens persoonsgebonden worden bekeken.

Voor wie

Burger