Gedeeltelijke vrijstelling van de onroerende voorheffing na verbouwing van een handelspand in een kernwinkelgebied

Inhoud

Als je een deel van handelspand tot woning(en) verbouwt, dan kan je voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van de onroerende voorheffing genieten voor de delen die als woning zullen worden gebruikt. Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar 2019.

Voorwaarden

  • in het onroerend goed waarvoor je de vrijstelling vraagt, moet minstens de benedenverdieping gebruikt blijven worden voor een kleinhandelsactiviteit
  • het onroerend goed ligt in een kernwinkelgebied
  • in het onroerend goed worden een of meerdere verdiepingen boven de benedenverdieping verbouwd tot een of meerdere woningen
  • de verbouwing gebeurt volgens een geldige omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning); als er geen vergunning nodig is, volstaat een attest van de gemeente dat de verbouwingswerken niet vergunningsplichtig zijn
  • binnen de vijf jaar na de voorlopige oplevering van de verbouwingswerken moeten de nieuwe bewoners er gedomicilieerd zijn

Procedure

Je kan de vrijstelling op voorhand aanvragen of via een bezwaar als je al een aanslagbiljet hebt ontvangen voor het aanslagjaar waarvoor je de vrijstelling wil aanvragen. Je moet verschillende bewijsstukken meesturen die aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet. Je gebruikt hiervoor het aanvraagformulier.

Kostprijs

Bij een vrijstelling moet u de onroerende voorheffing niet betalen op het gedeelte dat gebruikt wordt als woning voor een periode van 5 aanslagjaren. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief wordt betrokken.

Uitzonderingen

Vrije beroepen (geneesheer, advocaat, notaris,...) komen niet in aanmerking voor deze vrijstelling.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie

Afhandeling

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst