Springplank naar zelfstandige

Inhoud

Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering en wil je een eigen zaak oprichten? Met de maatregel 'Springplank naar zelfstandige' kan je 12 maanden lang als zelfstandige in bijberoep werken zonder dat je jouw uitkering verliest. Met de maatregel wil de overheid ondernemers in spe stimuleren om de sprong naar het ondernemerschap te wagen.

Voorwaarden

Wie?

Je komt in aanmerking voor de maatregel 'Springplank naar zelfstandige' als je aan deze vijf voorwaarden voldoet.

 • Je ontvangt een een werkloosheids- of inschakelingsuitkering. Je komt niet in aanmerking als je in jouw beroepsinschakelingstijd zit.
 • Je doet aangifte bij de RVA van jouw zelfstandige nevenactiviteit vóór het begin van die activiteit (of, als je nog geen werkloosheids- of inschakelingsuitkering ontvangt, op het moment dat je de uitkering aanvraagt).
 • Je bent niet opzettelijk werkloos geworden om deze premie te kunnen krijgen.
 • Je hebt jouw nevenactiviteit niet als zelfstandig hoofdberoep uitgeoefend in de afgelopen zes jaar.
 • Je werft geen personeel aan voor je zelfstandige nevenactiviteit.

Welke zelfstandige activiteit?

 • Het mag géén artistieke activiteit zijn.
 • Het moet een nevenactiviteit zijn. Dat betekent dat het aantal uur dat je eraan besteedt en de grootte van uw inkomsten beperkt moeten zijn. De RVA oordeelt of dat het geval is of niet.
 • Je mag de activiteit zowel overdag als 's avonds uitoefenen.

Plichten

Als je een beroep doet op de maatregel 'Springplank naar zelfstandige', moet je:

 • ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB.
 • beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat je onmiddellijk moet kunnen ingaan op een passende vacature, begeleiding of opleiding die jouw VDAB-bemiddelaar je aanbiedt, en dat je de afspraken met jouw VDAB-bemiddelaar moet nakomen.
 • in België verblijft.

Procedure

Je vult de RVA-formulieren C1 en C1C in en bezorgt ze aan jouw uitbetalingsinstelling.

Voor wie

Burger, Onderneming

Afhandeling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel