Uittreksel uit het strafregister - attest goed gedrag en zeden

Inhoud

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van de betrokkene meedeelt. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. En bevat een lijst van die veroordelingen. 

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere getuigschrift van goed gedrag en zeden. 

Er zijn drie modellen:

 • Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat je voor verschillende doelen aanvraagt. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening werden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsberoepen, fiscale beroepen en beroepen waarbij je personen of goederen transporteert. 

 • Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten waarbij je contact hebt met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psychomedisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen. Deze aanvraag moet altijd bijkomend ter controle aan de politie worden overgemaakt; je wordt in kennis gesteld als het beschikbaar is.                                             

  Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

  Procedure

  Je kan als particulier een uittreksel voor jezelf aanvragen op twee manieren :

  - via de knop "Aanvraag starten", hiervoor heb je een kaartlezer en je identiteitskaart nodig
  - persoonlijk aanbieden op de dienst burgerzaken. Breng hiervoor jouw identiteitskaart mee.

  Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

  Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)

  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)

  Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

  Aanvraag voor een andere persoon

  In het gemeentehuis kan je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

  • een andere inwoner:

   • mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger

   • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart

  • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:

   • enkel als je bloedverwant bent van de overledene

  Wat meebrengen

  • Je eID
  • Desgevallend de volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever

  Meer info

  Aandachtspunten:

  De aanvraag van een model 596.2 voor minderjarigen dient steeds ter controle naar de politie te worden gestuurd en kan bij de aanvraag dus niet onmiddelijk worden meegegeven.