Geboorteakte

Inhoud

De akte van geboorte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vind je alle gegevens over de geboorte van een persoon:

  • de geboortedatum, de geboorteplaats, het uur van geboorte, het geslacht, de naam en de voornamen van het kind
  • in voorkomend geval, de verklaring van naamskeuze door de ouders
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de moeder, en van de vader of de meemoeder, indien hun afstamming vaststaat
  • in voorkomend geval, het aktenummer van de akte van prenatale erkenning, of de erkenning door de moeder, vader of de meemoeder.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor akten van geboorte wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • jijzelf
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • je erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.Procedure

Je kan een uittreksel van een akte aanvragen bij ieder gemeentebestuur, ongeacht waar de akte is opgesteld.

Online aanvragen
Als je over een kaartlezer beschikt, kan je bepaalde attesten ook online aanvragen via "Mijn Dossier".​​ Je meldt je eerst aan met je eID. Dan kan je onder de rubriek "mijn akten" uittreksels en afschriften downloaden van akten die opgemaakt werden vanaf 31 maart 2019​.  Een uittreksel vermeldt de actuele gegevens van de akte, zonder de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betreking heeft. Deze documenten kan je bekijken, opslaan als PDF of gewoon printen. Het zijn officiële documenten voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.

Wat meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning

Kostprijs


Voor wie

Burger