Aangifte afwijking sluitingstijden

Inhoud

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. Je kan als handelaar afwijken van die sluitingstijden. Mits vergunning van de burgemeester kunnen ruimere openingsuren toegestaan worden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de inrichting.

Winkels die gewoon overdag open zijn, moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5 uur en na 20 uur;
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren, in afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden nachtwinkels open te houden: 

  • op vrijdag en zaterdag vóór 18.00 uur en na 03.00 uur
  • op de andere dagen vóór 18.00 uur en na 01.00 uur

Het is verboden om: 

  • goederen te laden en/of te lossen aan nachtwinkels tussen 22.00 uur en 07.00 uur
  • alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel
  • tussen 22.00 uur en 07.00 uur in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen of hun toebehoren (bijvoorbeeld koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat.

Procedure

Mits vergunning van de burgemeester kunnen ruimere openingsuren toegestaan worden, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zoals de aard of de ligging van de inrichting, welke procedure je daarvoor moet volgen, kunt je nagaan bij de dienst economie. 

Voor wie

Onderneming