Subsidies voor jeugdverenigingen en jongeren van Beerse

Inhoud

Subsidies jeugdwerk

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Kinderen – en jongerenbegroting: projectsubsidies

Sinds 2022 voorziet het lokaal bestuur jaarlijks 40.000,- euro voor projecten voor en door kinderen en jongeren.

Kinderraad de Kidsclub met leerlingen van het vierde tot zesde leerjaar werkt projecten uit rond 1 centraal thema per schooljaar.

Ook losse jongeren en verenigingen kunnen een voorstel indienen. De deadlines worden gecommuniceerd op het Instagram account @jeugdbeerse en in de gemeentelijke nieuwsbrief.


Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van subsidiereglementen.

Procedure

Tijdens het werkjaar kan je meerdere aanvragen indienen. De meeste subsidies zijn bedoeld voor jeugdwerkinitiatieven. Kadervorming kan zowel door een jeugdvereniging als door een individuele jongere van Beerse worden aangevraagd.

  • Startersubsidie : voor nieuwe organisaties
  • Jeugdhuizen
  • Bouwwerken
  • Security
  • Kampvervoer
  • Basis en werking
  • Kadervorming: elke jongere van de gemeente kan hiervoor een aanvraag indienen
Op het einde van het subsidiejaar worden alle aanvragen verwerkt en krijg je een overzicht van de toegekende subsidiebedragen.

Voor wie

Organisatie, Burger