Melden van gebreken aan wegen, fietspaden, wegverlichting, ... in Vlaanderen

Inhoud

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen, openbare verlichting, ... in Vlaanderen, kan je online of telefonisch melden.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden

Bij het Meldpunt Wegen kan je terecht voor meldingen over wegen in Vlaanderen zoals:

 • wegdek
 • fietspaden, oversteekplaatsen voor fietsers
 • voetpaden, zebrapaden,...
 • tunnels, bruggen,...
 • verkeersdrempels, vluchtheuvels,...
 • verkeersborden, markeringen, signalisatie
 • openbare verlichting
 • verkeerslichten, flitspalen, trajectcontrole, andere camera's,...
 • straatmeubilair (paaltjes, banken, vuilnisbakken, publiciteitsborden,...)
 • vangrails, vangplanken, pechstroken
 • bermen: onderhoud, beplanting (ook bijv. reuzenberenklauw of Japanse duizendknoop of andere invasieve planten), geluidsschermen,...
 • waterafvoer
 • snelwegparkings, carpoolparkings
 • toegankelijkheid (voetpad, voetgangersgebied, halteplaatsen, parkeerplaatsen, oversteekplaatsen,...)
 • wegenwerken (werfsignalisatie, veiligheid, verkeershinder door wegenwerken, communicatie, opmerking na uitvoering,...)
 • sluipverkeer
 • geluidshinder, trillingshinder, geurhinder en ongedierte
 • zwerfvuil of sluikstort, netheid, onderhoud, dood dier,...
 • onvoldoende gestrooid of geruimd
 • ontwerp en inrichting van de weginfrastructuur.

Heb je schade door de slechte staat van de weg of door wegenwerken? Ga na of je een schadevergoeding kan krijgen.

Procedure

Online melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, eventueel foto's, ...).
 • Ga naar de website Meldpunt Wegen en vul de gegevens in. Zodra jouw melding is geregistreerd, krijg je een bericht.
 • De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal jouw melding behandelen en het probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen.

Telefonisch melden

 • Verzamel genoeg gegevens (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).
 • Bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

Rechtstreeks bij de wegbeheerder

 • Als het probleem zich voordoet op een gemeenteweg of -straat, kan je dat ook rechtstreeks melden bij de gemeente of de stad in kwestie.
 • De autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer (provinciale afdelingen). Gewestwegen en autosnelwegen zijn de verbindingswegen die aangeduid worden door een letter en een nummer (bijv. E314, A12, R0, N20).
 • Voor bruggen over bevaarbare waterwegen zijn de waterwegbeheerders bevoegd. Zij beheren ook de jaagpaden en de oevers.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie