Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven

Inhoud

Een onderneming die bij de oprichting of uitbreiding een energiebesparende investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. De federale overheid wil op die manier het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren.

De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen geeft bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de gedane investeringen. De aftrek wordt verrekend op de winst van het belastbaar tijdperk waarin de investeringen gedaan zijn.

Voorwaarden

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vind je meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen.

Procedure

  • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven is een federale maatregel. Je vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
  • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
    • In Vlaanderen worden de attesten afgeleverd door het Vlaamse Energieagentschap (VEA). De attesten kan je online aanvragen.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

Kostprijs

  • Voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Voor wie

Onderneming, Organisatie

Afhandeling

Vlaams Energieagentschap
Federale Overheidsdienst Financiën

Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
BE Federale Overheidsdienst Financiën
Koning Albert II laan 33
1030 Schaarbeek
BE