Attest hinder openbare werken

Inhoud

​Is de toegang tot de vestiging van je onderneming moeilijk bereikbaar door openbare werken? Neem dan contact op met de Vlaamse overheid. Want onder bepaalde voorwaarden heb jij recht op een hinderpremie. Dat is een forfaitair bedrag waarmee de overheid je wat financiële ademruimte geeft, zodat jij de nodige maatregelen kunt treffen en je onderneming niet hoeft stop te zetten.

Moet de vestiging door de openbare werken minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig sluiten? Dan kun je een bijkomende sluitingspremie vragen. 

De hinder- en sluitingspremie vervangen sinds 1 januari 2018 de rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen.

Voorwaarden

Je onderneming komt in aanmerking voor de hinderpremie als:

 • je op ondernemingsniveau maximaal 9 werknemers in dienst hebt. Uitzendkrachten worden niet meegerekend
 • je ernstige hinder ondervindt van openbare werken. Dat betekent dat je aan onderstaande voorwaarden voldoet:
  • het adres van je vestiging ligt in de hinderzone
  • de werken zijn gestart na 1 juli 2017
  • de concrete planningsdatum van de werkzaamheden is bekend en de werkzaamheden duren minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen
  • de werken onderbreken een oppervlakte van meer dan 50 vierkante meter en worden geheel of gedeeltelijk op hetzelfde moment uitgevoerd
  • de rijbaan of één of meerdere rijstroken worden helemaal of gedeeltelijk afgesloten
  • je activiteiten uitoefent of diensten verleent waarvoor persoonlijk en direct contact met klanten nodig is. De activiteiten kunnen dus niet op verplaatsing worden uitgevoerd. Concreet gaat het over detailhandel, horeca en bepaalde diensten (retail). De NACE-code van de hoofdactiviteit van je vestiging moet voorkomen in de NACE-codes groep 1
  • je vestiging vaste openingstijden heeft

Procedure

1. Kennisgeving
Kom je in aanmerking voor de hinderpremie? Dan brengt het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio) je onderneming hiervan nog voor de startdatum van de werkzaamheden op de hoogte met een kennisgevingsbrief. Daarin vind je meer informatie over de werkzaamheden en over de mogelijkheid om een hinderpremie en sluitingspremie aan te vragen.

2. Hinderpremie
Dien je premieaanvraag in via de webapplicatie van Vlaio. Je doet dit:
 • ten laatste 60 dagen na de datum die in de brief vermeld staat
 • in elk geval voor de geplande einddatum van de werkzaamheden
   Is je aanvraagtermijn verstreken? Dan krijg je de boodschap 'dossier geannuleerd'. In dat geval kun je de premie niet meer aanvragen.

   3. Uitbetaling
   De hinderpremie wordt automatisch uitbetaald kort na je aanvraag en na de controle door Vlaio.

   4. Sluitingspremie
   Moet je tijdens de werken gedurende 21 opeenvolgende kalenderdagen toch de deuren sluiten? Vraag dan de bijkomende sluitingspremie aan. 

   Kostprijs

   De dienstverlening is gratis. Heb je recht op de hinderpremie? Dan ontvangt jouw onderneming 2000 euro. 

   Je onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (periode waarin de werzaamheden plaatsvinden die erstige hinder veroorzaken) aanvragen. Voor openbare werken die meer dan 1 jaar duren, kan je de hinderpremie maar één keer ontvangen. 

   Meer info

   www.vlaio.be/hinderpre​mie

   www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie/aanvraagprocedure/je-ondervindt-ernstige-hinder-door-werken​​


   Voor wie

   Burger, Onderneming, Organisatie