Publiciteit gewestwegen

Inhoud

Je wil een vergunning voor tijdelijke publiciteit of wegwijzers langs de gewestwegen in Beerse.

Gewestwegen in Beerse zijn : 

 • langs de N12: Antwerpseweg en Turnhoutseweg
 • langs de N132: Bisschopslaan, Gasthuisstraat, Gierleseweg, Heilaarstraat, Kerkplein, en Merksplasseweg.

Voorwaarden

 • Je hebt een vergunning nodig van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).
 • De aanvraag dient minimum 2 maanden vóór aanvang van het evenement ingediend te worden.  
 • AWV bezorgt een kopie van de toelating aan de gemeente waar het evenement doorgaat. 
 • Na bevestiging door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager hiervan een digitaal afschrift.

Procedure

 • Je dient een aanvraag voor vergunning in via de website van AWV
 • ​De bevestiging van de toelating (of weigering) van het AWV wordt digitaal aan je bezorgd.
 • Vervolgens zal het gemeentebestuur een je aanvraag gunnen (of weigeren) en rekening houdend met de voorwaarden opgenomen in de vergunning, mag je de publiciteit plaatsen.

Wat meebrengen

 • Afmetingen van de publiciteit doorgeven (digitaal)
 • Locaties waar je de publiciteit wenst te plaatsen (eventueel herkenningspunten, omschrijving van de plaats,...)

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie