Leefloon

Inhoud

​​​​​​​​Is je gezinsinkomen onvoldoende en ben je niet in staat om dat te veranderen? Dan heb je recht op een leefloon.

Is je gezinsinkomen lager dan het leefloon? Vraag dan om het verschil bij te passen.

Voorwaarden

 • je verblijft in Beerse
 • je hebt de Belgische nationaliteit of je bent een:
  • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • staatloze
  • erkende vluchteling
  • persoon met statuut van subsidiaire bescherming
 • je bent meerderjarig of:
  • je bent door huwelijk meerderjarig verklaard.
  • je hebt (een) kind(eren) ten laste.
  • je bent zwanger​​.
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet mogelijk is door gezondheidsproblemen.
 • je hebt eerst beroep gedaan op andere mogelijke sociale uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering
  • pensioen
  • ​studietoelage

​​​​​Het leefloon is een laatste toevlucht.

Procedure

 • contacteer de sociale dienst van het OCMW
 • een maatschappelijk werker onderzoekt je sociale en financiële situatie
 • het Bijzonder Comité beslist of je een leefloon krijgt​.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijs van inkomsten van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont
 • bewijs van spaargelden van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont
 • bewijs van uitgaven van jezelf en je gezinsleden of personen met wie je samenwoont​

Kostprijs

Je familiale toestand bepaalt het bedrag waarop je recht hebt.

Er zijn drie categorieën:
 • Samenwonende:
  Woon je samen met iemand met wie je de uitgaven voor het huishouden deelt? Dan ben je samenwonend. De persoon met wie je samenwoont hoeft niet je partner te zijn.
 • Alleenstaande:
  Woon je alleen? Dan ben je alleenstaand.
 • Samenwonend met gezinslast:
  Heb je minstens één minderjarig kind ten laste? Dan ben je samenwonend met gezinslast.

Voor wie

Burger