Financiële tussenkomst voor een verblijf in een woonzorgcentrum

Inhoud

​Heb je problemen om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen? Vraag dan een financiele tussenkomst aan bij het OCMW.

Voorwaarden

 • Je bent financieel niet instaat om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen.
 • Het OCMW is bevoegd om een financiële tussenkomst te verlenen. Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt die bevoegdheid.​

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de sociale dienst​ van het OCMW. ​
 2. Een maatschappelijk werker onderzoekt de bevoegdheid van het OCMW.
 3. Een maatschappelijk werker onderzoekt jouw sociale en financiële situatie.
 4. Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist of je een financiële toelage krijgt.
 5. Een maatschappelijk werker onderzoekt de onderhoudsplicht. Deze stap geldt alleen als je kinderen hebt.​

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • gegevens mutualiteit
 • contactgegevens kinderen
 • gegevens woonzorgcentrum: opnamedatum, dagprijs, overeenkomst, kamernummer
 • financiële gegevens: inkomsten, uitgaven, spaargelden

Kostprijs


Voor wie

Burger