Starten met een eigen zaak

Inhoud

Als je een eigen zaak wilt oprichten, dan is het belangrijk dat je je goed voorbereidt. Voordat je start, moet je goed nadenken over een aantal dingen.

 • Heb je ondernemingstalent? Heb je de juiste vaardigheden om te ondernemen?
 • Kan je op jouw locatie, op basis van de werkuren en de medewerkers die je voor ogen hebt, de nodige omzet realiseren?
 • Is de markt voor jouw product of jouw dienst groot genoeg? Is er concurrentie en zo ja, hoe groot is ze?
 • Wie zijn jouw klanten, jouw concurrenten, je leveranciers, je partners?
 • Met welke trends en evoluties moet je rekening houden?
Online bestaan er tests om na te gaan of je de nodige ondernemerscompetenties hebt. Met de Entre-Spiegel 2.0, bijvoorbeeld, krijg je bij jouw (her)start meteen al een goed beeld van jouw ondernemerscompetenties.​​

Voorwaarden

 • meerderjarig zijn (18 jaar of ouder)
 • je burgerrechten bezitten, personen die strafrechtelijk veroordeeld zijn, mogen geen zelfstanidge beroepsactiviteiten uitoefenen tijdens hun straf
 • handelbekwaam zijn, zij die wettelijk onbekwaam zijn verklaard, die een beroepsverbod hebben gekregen of die onder juridisch toezicht staan, mogen geen zelfstandige beroepsactiviteiten uitoefenen
 • als je de Belgische nationaliteit niet heeft en evenmin de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (Europese unie, Ijsland, Noorwegen en Lichtenstein) of van Zwitserland moet je een beroepskaart hebben om een zelfstandige activteit te kunnen uitoefenen (vrijstelling is mogelijk). 
 • een ondernemingsplan waarin de activiteiten en het financieel plan is opgenomen
 • een zichtrekening bij de bank
 • een rechtsvorm of juridisch statuut
 • een ondernemingsnummer aanvragen 
 • eventuele bijkomende vergunningen aanvragen

Procedure

 • voor je kan starten als zelfstandige moet je een zichtrekening openen bij de bank
 • de keuze voor een bepaalde rechtsvorm is een belangrijke stap want die keuze heeft grote gevolgen op het gebied van inkomen, boekhouding, aansprakelijkheid... Je kan kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap zoals bv, nv of vof
 • Elke onderneming in Vlaanderen moet zich inschrijven bij een erkend ondernemingsloket. Je krijgt dan een ondernemingsnummer en jouw onderneming wordt opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
 • In sommige sectoren heb je als ondernemer bijkomende vergunningen of erkenningen nodig, ga na welke vergunningen je nodig hebt om definitief met jouw zaak van start te kunnen gaan.
 • De beroepskaart, als je de Belgische nationaliteit niet hebt, kan aangevraagd worden bij een erkend ondernemingsloket naar keuze als je reeds in België verblijft en een geldig attest van Immatriculatie model A heeft of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bankrekeningnummer van je onderneming
 • de naam van je onderneming en de adressen van alle locaties waar je zal werken
 • de activiteiten die je zal uitoefenen en de begindatum, de ondernemingsloketten gebruiken de Nacebel codes.
 • beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde indien nodig
 • indien nodig bijzondere vergunningen
 • Voor vennootschappen een uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat

Kostprijs

De inschrijving bij het KBO kost 89,50 euro voor één vestigingseenheid, plus 89,50 euro per bijkomende vestigingseenheid. Deze prijs wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie