Buurt Informatie Netwerk (BIN) - lid worden

Inhoud

Een BIN, of buurtinformatienetwerk, is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.


Hoe werkt het?

  • als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie
  • de politie gaat na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden, een BIN bericht wordt verspreid via telefoon
  • de BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken

Wie kan er lid worden van een BIN ?

Iedereen kan gratis lid worden van een buurtinformatienetwerk. Weet je niet goed tot welke BIN je straat behoort? Vraag het dan even na bij de lokale politie of je wijkagent of kijk in het overzicht in bijlage.

Ook als je straat niet tot een bepaalde BIN-regio behoort, kan je lid worden. De politie bekijkt dan samen met jou bij welke BIN-regio je het best aansluit.


Voor wie

Burger