Vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Inhoud

Als je een nachtwinkel wilt openen, heb je een vestigingsvergunning nodig.

Je baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' vermeld staat

Wil je op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Procedure

Je dient jouw aanvraag voor een vestigingsvergunning schriftelijk in bij het college van burgemeester en schepenen.

Voor wie

Onderneming