Stedenbouwkundig uittreksel

Inhoud

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie (stedenbouwkundig uittreksel) maakt integraal onderdeel uit van ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ die je kan aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

Vanaf 1 februari 2024 kan jij of jouw notaris de vastgoedinlichtingen voor overdracht aanvragen via het Vastgoedinformatieplatform.

De vastgoedinlichtingen voor overdracht worden afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag.

Meer informatie over de aanvraag van vastgoedinlichtingen vind je op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt € 120 per kadastraal perceel.
Naast de gemeentelijke retributie wordt een platformretributie aangerekend van € 36,5 per perceel.
Voor meer informatie betreffende kostprijs, betaling en facturatie kan je de gebruikersomgeving van het vastgoedinformatieplatform raadplegen.

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie