Gezinszorg

Inhoud

Vind je het moeilijk om je huishouden in je eentje te regelen? Maar blijf je toch graag thuis wonen? Dan kun je een beroep doen op gezinszorg voor:

 • verzorging en hulp in het huishouden
 • zorg voor je zieke of gehandicapte partner
 • ondersteuning als je - ondanks een beperking - zelfstandig thuis wilt blijven wonen
 • tijdelijke hulp na een opname in het ziekenhuis, door een ongeval of omdat je familie/mantelzorger afwezig is
 • ondersteuning in de zorg voor een kind met een beperking
 • zorg na bevalling

De verzorgende biedt naargelang de vraag één of meerdere keren per week hulp. Heb je hoofdzakelijk poetshulp nodig? Dan bekijken we met jou welke mogelijkheden er zijn op de privémarkt.


Voorwaarden

 • je bent inwoner van Beerse
 • je hebt nood aan zorg en ondersteuning
 • je leeftijd speel geen rol

Procedure

 • neem contact op met het TOZ-team
 • de teamverantwoordelijke van de gezinszorg komt langs voor een huisbezoek. Pas dan kunnen we gezinshulp opstarten

Wat meebrengen

Voor je dossier hebben we volgende gegevens nodig:
 • je eID
 • een klevertje van de mutualiteit
 • een bewijs van je inkomen (netto-inkomen van de laatste drie maanden of indien je nog werkt en geen vervangingsinkomen ontvangt het recentse aanslagbiljet personenbelasting)

  Kostprijs

  Het uurtarief voor gezinszorg hangt af van het gezinsinkomen en de zorgbehoevendheid. En wordt berekend aan de hand van een uniforme bijdrageschaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.​​

  Je betaalt per uur. Het juiste bedrag hangt af van je inkomen.​

  Voor wie

  Burger