Tijdelijk parkeerverbod aanvraag

Inhoud

Wil je een aantal parkeerplaatsen gebruiken omdat je:

  • verhuist

  • werken uitvoert aan jouw woning of handelspand

  • voor langere periode dient te laden en lossen

  • ...

Dan kan je een vergunning aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod.

Opgelet: Plaats je een stelling, container, bouwmaterialen, bouwwerf of vrachtwagen, dan heb je ook een signalisatievergunning nodig.

Voorwaarden

Je kan een tijdelijk parkeerverbod aanvragen op plaatsen waar parkeren is toegestaan.

Als aanvrager kan je in geval van een parkeerverbod bij het lokaal bestuur verkeersborden E3 'verboden stilstaan en parkeren' ontlenen.

Procedure

Een aanvraag voor een parkeerverbod moet minstens 5 volledige werkdagen vóór de start van de tijdelijke inname van de parkeerplaats(en) worden ingediend via de online-applicatie. Deze termijn is nodig zodat de toelating kan opgemaakt worden en de plaatsing van de verkeerssignalisatie door het gemeentepersoneel kan ingepland en uitgevoerd worden. 

Kostprijs

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 een retributiereglement goedgekeurd voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie. Meer informatie over het retributiereglement vind je op onze website. 

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie

Afhandeling

Dienst Mobiliteit