Kilometerheffing voor vrachtwagens

Inhoud

Eigenaars van bepaalde vrachtwagens moeten een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Voorwaarden

Voertuigen die de kilometerheffing moeten betalen

Het is het maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet. MTT is hetzelfde als maximaal toegelaten massa (MTM).

Onderstaande voertuigen voor goederenvervoer moeten kilometerheffing betalen.

 • alle voertuigen voor goederenvervoer met een maximaal toegelaten totaalgewicht (MTT) van meer dan 3,5 ton
 • trekkers van categorie N1 (gelijk of minder dan 3,5 ton) met carrosseriecode BC die een oplegger trekken en waarvan het gecombineerde gewicht meer dan 3,5 ton is. Deze opleggertrekkende motorvoertuigen worden 'BE-trekkers' genoemd
 • deze maatregel geldt ook voor de hieronder genoemde voertuigen die in het buitenland zijn ingeschreven:
  • takelwagens
  • trekkers van kermisattracties
  • voertuigen met een rittenkaart
  • voertuigen met een Z-plaat (handelaarsplaat)

Elk voertuig dat de kilometerheffing moet betalen, moet een werkende OBU (On Board Unit) hebben. Je moet de juiste euronorm ingeven in jouw OBU. Als je de verkeerde euronorm ingeeft in jouw OBU, dan riskeer je een boete.

Vrijstelling

Bepaalde soorten voertuigen kunnen een vrijstelling van de kilometerheffing krijgen. Het gaat om voertuigen die uitsluitend gebruikt worden voor defensie, civiele bescherming, brandweer en politie, medische doeleinden of voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden. De eigenaar van het voertuig moet de vrijstelling van de kilometerheffing aanvragen.

Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen

Bepaalde voertuigen met een MTT van meer dan 3,5 ton zijn niet onderworpen aan de kilometerheffing (en zijn een 'niet-belastbaar' voertuig):

 • werktuigmachines die geen goederen vervoeren, zoals mobiele kranen, hoogtewerkers/verreikers, graafmachines, bulldozers, betonpompen zonder mixer, dumpers
 • voertuigen met proefritplaat ZZ en oldtimers met een O-nummerplaat moeten geen kilometerheffing betalen tenzij ze goederen vervoeren
 • mobilhomes
 • trekkers van kermiswoonwagens (als op de trekker 'kermis' staat vermeld)
 • tractoren die nooit gebruikt worden als trekker (alleenrijdende tractors)
 • opleidingsvoertuigen als zij voldoen aan deze voorwaarden:
  • er is dubbele besturing in de cabine
  • ze vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijv. betonblokken)
  • ze zijn aan de buitenkant herkenbaar met de benaming 'rijschool' op de cabine
  • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek

Voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen ('niet-belastbaar'), hebben geen OBU (On Board Unit) nodig.

Melding van 'niet-belastbaar voertuig'

Eigenaars van voertuigen die geen kilometerheffing moeten betalen, kunnen dit spontaan melden bij de belastingdienst van een van de drie gewesten. Deze melding is niet verplicht.

Op welke wegen?

In principe is elke weg in België een tolweg maar op een deel van de wegen geldt een nultarief. Op de Viapass-website staan de kaarten van de wegen waarop tol moet worden betaald in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Andere belastingen

 • de kilometerheffing vervangt het Eurovignet voor vrachtwagens in België. Wie vrachtvervoer doet in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden, heeft wel nog een Eurovignet nodig
 • voertuigen met een MTT tussen 3,5 ton en 12 ton betalen enkel nog kilometerheffing en geen verkeersbelasting meer
 • voertuigen met een MTT van 12 ton en meer betalen naast de kilometerheffing ook de jaarlijkse verkeersbelasting voor aan te geven voertuigen

Procedure

De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een ‘On Board Unit’ (OBU). Dit toestel registreert tot op de meter de gereden kilometers. De OBU moet altijd ingeschakeld zijn wanneer een tolplichtige truck op de openbare weg in België rijdt; dus niet alleen op de tolwegen.

Een OBU is verkrijgbaar bij de serviceproviders die door Viapass gehomologeerd zijn voor het kilometerheffingssysteem:

Als jouw OBU tijdens het rijden niet meer werkt, dan voldoe je niet meer aan de voorschriften van het Belgische kilometerheffingssysteem en riskeer je een boete. Stop eerst zo snel mogelijk met rijden en neem daarna contact op met jouw serviceprovider.

Controle en boetes

Om te controleren of weggebruikers in orde zijn, doet Viapass in samenwerking met de 3 gewesten controles in België. Er zijn vaste, flexibele en mobiele controles, en dat op alle Belgische wegen.
Wie geen OBU heeft, wie de OBU niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert op de tolwegen, wordt via detectie-apparatuur opgespoord en krijgt een boete.

Kostprijs

On Board Unit (OBU)

 • voor de kostprijs van de installatie van jouw OBU zijn er verschillende formules. Je neemt best contact op met jouw serviceprovider (Eurotoll, Telepass, Total, Satellic, Axxès).
 • het gebruik zelf van een OBU is gratis.

Tarieven

Op de Viapass-website staan alle tarieven die gelden op de wegen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Meer info

https://www.viapass.be/

https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/vrachtverkeer

https://www.eurovignettes.eu/portal/nl/information/information?reset=true

Voor wie

Burger, Onderneming, Organisatie