Belasting op het huis-aan-huis verspreiden van ongeadresseerd reclamedrukwerk

Inhoud

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Procedure

Er geldt een aangifteplicht. Je moet jouw aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig indienen.

Voor wie

Onderneming