Mantelzorgpremie

Inhoud

Een mantelzorger is iemand die langdurig intensieve zorg geeft aan een vriend, familie of kennis waarbij het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn.
De gemeente heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers! Het mooie aan mantelzorg is immers dat de zorgbehoevende persoon langer thuis kan blijven in zijn vertrouwde omgeving. 
De mantelzorger kan daarom een toelage krijgen van het lokaal bestuur. Het is de zorgbehoevende die de aanvraag moet doen en het bedrag aan mantelzorger(s) kan geven als blijk van waardering.
De toelage wordt twee keer per jaar uitbetaald (in juli en december) en bedraagt 20 euro per maand wat dus dus neerkomt op een vergoeding van 240 euro per jaar.​

Voorwaarden

De zorgbehoevende moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • gedomicilieerd zijn in Beerse
  • zelfstandig wonen of inwonen bij familie
  • niet in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of verzorgingsinstelling opgenomen zijn
  • een tegemoetkoming toegekend krijgen van; - de Vlaamse Zorgverzekering: mantelzorgpremie of zorgbudget voor ouderen met een zorgnood - FOD Sociale Zekerheid: zorgbudget voor mensen met een handicap​​

Procedure

De mantelzorger vraagt de premie aan.

Wat meebrengen

Bezorg het ingevulde document aan de dienst financiën, via het gemeentehuis of het Sociaal Huis. Zij zorgen voor de uitbetaling in de maanden juli en december.​​

Kostprijs

De dienstverlening is gratis.​

Voor wie

Burger