Belasting op tweede verblijven

Inhoud

Wie een woning heeft waar hij/zij kan verblijven, maar waar hij/zij niet ingeschreven is in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister en waarvoor ook nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend op 1 januari van het aanslagjaar, moet daarvoor een belasting betalen. 

Procedure

De belastingplichtige ontvangt vanwege het lokaal bestuur een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. 

Voor wie

Burger