Huis van het Kind

Inhoud

Met het Huis van het Kind creëren we plekken, waar ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze terecht kunnen met al hun opvoedingsvragen, waar leuke activiteiten plaatsvinden, waar het contact tussen het brede zorgaanbod en de gezinnen op een laagdrempelige manier gelegd wordt.

Het "Huis van het Kind" wordt gecoördineerd door de stadsregio.

Verschillende organisatie die zich in Beerse inzetten voor kinderen, jongeren en/of hun ouders verbinden hun krachten om alle kinderen en jongeren alle kansen te geven om gelukkig, gezond en veilig op te groeien. Deze organisaties van Beerse vormen samen een team in het lokaal netwerk gezinsondersteuning. 

Aanbod

E Loket kinderopvang

Huis van het Kind heeft samen met de kinderopvangplaatsen het e-loket kinderopvang uitgebouwd. 

Het loket registreert alle vragen voor kinderopvang (kind van 0 tot 2,5 jaar) en coördineert alles, zodat een gezin maar één vraag hoeft te stellen naar beschikbare opvangplaatsen. Verder zal het loket een informerende rol hebben over kinderopvang in de regio.

https://loketkinderopvang.stadsregioturnhout.be

Via deze weblink kan je als ouder of voogd je opvangaanvraag indienen. Op deze link staat ook een handleiding en demo die je helpen bij het indienen van je aanvraag.

Meer info

https://www.stadsregioturnhout.be/huisvanhetkind

Het Huis van het Kind heeft samen met haar partners een pagina uitgewerkt waar je een breed activiteitenaanbod kan terug vinden. Zowel in Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout als Vosselaar ben je welkom om deel te nemen aan deze activiteiten.
Je kan het volledige programma raadplegen via https://www.stadsregioturnhout.be/programmahuis 

Voor wie

Burger