Huis van het Kind

Inhoud

Met het Huis van het Kind creëren we plekken, waar ouders en kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze terecht kunnen met al hun opvoedingsvragen, waar leuke activiteiten plaatsvinden, waar het contact tussen het brede zorgaanbod en de gezinnen op een laagdrempelige manier gelegd wordt.

Het "Huis van het Kind" wordt gecoördineerd door de stadsregio.

Verschillende organisatie die zich in Beerse inzetten voor kinderen, jongeren en/of hun ouders verbinden hun krachten om alle kinderen en jongeren alle kansen te geven om gelukkig, gezond en veilig op te groeien. Deze organisaties van Beerse vormen samen een team in het lokaal netwerk gezinsondersteuning. 

Aanbod

E Loket kinderopvang

Huis van het Kind heeft samen met de kinderopvangplaatsen het e-loket kinderopvang uitgebouwd. 

Het loket registreert alle vragen voor kinderopvang (kind van 0 tot 2,5 jaar) en coördineert alles, zodat een gezin maar één vraag hoeft te stellen naar beschikbare opvangplaatsen. Verder zal het loket een informerende rol hebben over kinderopvang in de regio.

https://loketkinderopvang.stadsregioturnhout.be

Via deze weblink kan je als ouder of voogd je opvangaanvraag indienen. Op deze link staat ook een handleiding en demo die je helpen bij het indienen van je aanvraag.

Opvoed-wijzer Lentekind

Opvoeden doe je elke dag. Toch is het niet altijd gemakkelijk. Elke ouder heeft wel eens twijfels, onzekerheden en vragen bij het opvoeden. Zijn je kinderen tussen 0 en 13 jaar? Samen zoeken we de weg.

Bij de Opvoed-wijzer kunnen ouders met concrete opvoedingsvragen terecht. We trachten je met 1 of 2 gesprekken voldoende op weg te helpen. Indien er verdere ondersteuning nodig is, denken we samen na over wie je daar het best bij kan helpen.

Opvoed-wijzer is een aanbod van Lentekind

Contact: Je kan ons bellen op het nummer 0492/72 30 27 of mailen naar opvoedwijzer@outlook.com. We bekijken dan waar en wanneer we kunnen afspreken.

Meer info

Openingsurenmaandag van 17.30 tot 20.30 uur

 • op maandag kan je hier terecht voor info over vrije tijd, vakantieopvang,voor- en naschoolse opvang
 • iedere vierde dinsdag van de maand tussen 17 en 19 uur
  op dinsdag kan je hier terecht voor info over kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar, kindcode… er is iemand aanwezig van de Landelijke Kinderopvang.
 • woensdag van 13.30 tot 15.30 uur
  op woensdag kan je hier terecht voor info over opvoeding, uitkeringen,studietoelagen, hulp met papieren…
 • donderdag van 10 tot 12 uur
  op donderdag kan je hier terecht voor info over medische zaken, ontwikkelingvan het kind
 • tijdens de maanden juli en augustus is het Huis van het Kind enkel open op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10 tot 12 uur

https://www.stadsregioturnhout.be/huisvanhetkind

Voor wie

Burger