Subsidies voor wijkverenigingen

Inhoud

1. jaarlijkse werkingssubsidies

De verenigingen die aanspraak willen maken op deze subsidie sturen jaarlijks een subsidiedossier in.

2. subsidies voor projecten

Deze subsidies kunnen door verenigingen en door privépersonen worden aangevraagd.

3. subsidie huur tent/locatie

Als erkende wijk of buurt, die niet beschikt over een wijk-of buurthuis met een oppervlakte groter dan 30 m², kan je 1 keer per jaar maximaal 400 euro subsidie aanvragen voor het huren van een tent of locatie.

Voorwaarden

Erkend zijn als wijkvereniging.

Procedure

Dien een subsidieaanvraag in via "Aanvraag starten" of contacteer Vaart voor het starten van een subsidie-aanvraag.

Meer info

Reglement wijksubsidies vind je in de bijlage.

Voor wie

Organisatie, Vereniging