Wekelijkse markt - abonnementsplaats

Inhoud

Elke woensdagvoormiddag van 8 tot 12.30 uur vindt er een gevarieerde weekmarkt plaats op het kerkplein in Beerse. 

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • beschikken over een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' (de zogenaamde leurkaart)
    Deze machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.
  • beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico's en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie
  • als je voeding wil verkopen, moet je beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
  • als je gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent

Procedure

Deelnemen op risico 

5% van de standplaatsen is voorbehouden voor risicohandelaars. Deze plaatsen worden op woensdagochtend om 8.00 uur verloot voor de duur van die marktdag. We houden hiervoor rekening met onze quotumlijst. 

Aanvraag abonnementsplaats 

Momenteel hebben we enkele vacante abonnementsplaatsen op de wekelijkse markt. Je kan een aanvraag doen door het e-formulier in te vullen. We noteren je aanvraag in het aanvragenregister en nemen contact op wanneer er een geschikte plaats is. 

Let wel: je aanvraag is 1 jaar geldig vanaf het moment dat ze in het register wordt opgenomen. Je moet deze zelf jaarlijks verlengen. 

Wat meebrengen

Machtiging als werkgever (leurkaart)

Kostprijs

Occassioneel

  • standgeld: 1,5 € per begonnen meter
  • elektriciteit: 1 € per dag

Abonnement

  • standgeld: 0,90 € per begonnen meter
  • elektriciteit: 3 € per maand

Uitzonderingen

Aanvraag occasionele standplaats tijdens wekelijkse markt (niet-commercieel) 

Wil jij of je vereniging maximaal twee keer deelnemen aan de wekelijkse markt om een menslievend, sociaal, cultureel, … doel te ondersteunen. Neem dan contact met ons op.

Voor wie

Onderneming