Feestmarkten - standplaats

Inhoud

In Beerse worden jaarlijks 3 feestmarkten georganiseerd. 
Om deel te nemen aan deze feestmarkten dien je een aanvraag in bij Vaart.

 • Kapellekensmarkt - dinsdag na Pasen
  De Kapellekensmarkt is het folklorische verlengstuk van een oude bedevaarttraditie en vindt haar oorsprong in de verering van Sint-Cornelius. Op deze jaarmarkt bieden markthandelaars allerlei artikelen aan en zijn er ook enkele verenigingen van onze gemeente van de partij.
  Er is geen aansluiting elektriciteit.
  Er is geen aansluiting water.
 • Jaarmarkt Vlimmeren - eerste zondag van mei
  Naast de markthandelaars die allerlei waren aanprijzen, nemen aan deze jaarmarkt ook heel wat verenigingen van Vlimmeren deel met een eet-, drank-, of infostandje om hun kas te spijzen of gewoon... voor de gezelligheid!
  Naast de Worstenfeesten is ook dit een heus feestweekend in Vlimmeren, want er wordt niet alleen een jaarmarkt georganiseerd, maar ook een kermis, folklorische dierenzegening, rommelmarkt, comedy-avond, bieravond, kermisfuif en mega-bbq!
  Er is geen aansluiting elektriciteit.
  Er is geen aansluiting water.
 • Avondmarkt Beerse - 2e vrijdag van juni
  Gratis grime, springkastelen en ijsjes animeren de kleintjes. De iets grotere bezoekers kunnen genieten van een Beers Vlierke of een lekker streekbiertje. 
  Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, is de avondmarkt beslist het startschot van een fantastische zomer!

Voorwaarden

De feestmarkten in onze gemeente zijn manifestaties ter bevordering van het leven in de gemeente. Ze worden niet beschouwd als openbare markten, waardoor er enkele verplichtingen voor de deelnemers wegvallen, zoals in het bezit zijn van een machtiging (de vroegere leurkaart). 

Toch kan niet zomaar iedereen deelnemen aan deze manifestaties. Artikelen 7 en 9 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten schrijven voor dat volgende personen mogen deelnemen: 

 • plaatselijke handelaars, ambachtslui, landbouwers, kwekers of producenten of deze die uitgenodigd zijn door de burgemeester of zijn afgevaardigde en de verenigingen en instellingen die de belangen van deze professionele groepen verdedigen; 
 • verenigingen en instellingen van openbaar nut en andere instellingen erkend door de Minister van Financiën; 
 • particulieren, voor zover zij goederen verkopen ten voordele van een vereniging voor een doel omschreven in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 en voor zover hij een vergunning niet-commerciële verkopen op naam van de vereniging kan voorleggen. 

Procedure

Inschrijven kan tot aan de deadline opgesteld per markt. Als we je na de afsluiting van de inschrijvingen meteen een plaats kunnen toekennen, ontvang je een factuur voor het plaatsgeld. Deze is betaalbaar binnen de maand. Je inschrijving is pas volledig na betaling van de factuur! 

Bij het toekennen van de plaatsen geven we voorrang aan deelnemers van de voorbije editie en aan erkende verenigingen van onze gemeente. 

Wanneer we niet meteen een plaats kunnen toekennen, plaatsen we je inschrijving op een wachtlijst en nemen we zelf contact op als de plaats alsnog kan worden toegekend. 

Betaalde je tijdig het plaatsgeld? Dan sturen we 2 weken op voorhand de schriftelijke bevestiging van je inschrijving met de details van de markt toe.

Kostprijs

Plaatsgeld voor erkende verenigingen van Beerse: 1,5 € per begonnen meter

Plaatsgeld voor overige deelnemers: 2 € per begonnen meter

Voor wie

Organisatie, Onderneming