Overlijdensaangifte

Inhoud

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden. Een overlijden in Beerse moet je melden bij de dienst Burgerzaken. De dienst burgelijke stand maakt dan een overlijdensakte op. In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door de begrafenisondernemer in opdracht van de familie van de overledene. 

Procedure

De overlijdensaangifte moet zo snel mogelijk na het overlijden gebeuren, omdat: 

 • na de aangifte van overlijden stelt de loketmedewerker een overlijdensakte op. 
  Die akte bewijst het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. 

 • je pas na de aangifte en het opmaken van de overlijdensakte toestemming krijgt om de overledene te vervoeren, begraven of cremeren. 

 • het lichaam binnen de 7 dagen na het overlijden moet worden begraven, gecremeerd of verwijderd van het grondgebied. 

Wat meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten altijd meebrengen:

 • een overlijdensverklaring ondertekend door de geneesheer die het overlijden vaststelde (model IIIC) 
 • identiteitskaart, rijbewijs en eventueel paspoort van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • eventueel de parkeerkaart van de overledene
 • niet-inwoner van Beerse: attest van eventuele laatste wilsbeschikking
 • volmacht
 • toelating van de gemeente indien de begraafplaats verschilt van de woonplaats​
 • thuisbewaring: ondertekende toelating en een kopie van de identiteitskaarten van de betrokkenen
Als het stoffelijk overschot gecremeerd wordt: 
 • een aanvraag tot crematie 
 • een bijkomend medisch attest en het verslag van de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelde

      Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

      • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings


      Meer info

      Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

      • bank
      • notaris
      • verzekeringsmaatschappij
      • ziekenfonds
      • pensioendienst
      • belastingen
      • huiseigenaar
      • waterbedrijf
      • leverancier van gas en elektriciteit
      • werkgever
      • …​

      Voor wie

      Burger