Voorlopig rijbewijs

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs geeft je de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen. Je moet minstens 3 maanden oefenen met je voorlopig rijbewijs.

Je kan kiezen uit:

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.
Sinds 1 oktober 2023 kan je je aanvraag voor een voorlopig rijbewijs model 18, model 36 en model 12 maanden online indienen via de nieuwe web- en smartphoneapplicatie BelDrive, ontwikkeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. 

Voorwaarden

   Een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen

   Hoe aanvragen?

   • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen bent geslaagd.
   • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
   • Vraag je voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Dit kan enkel op afspraak. Neem het aanvraagformulier mee, samen met je identiteitskaart.

   Voorwaarden voor de begeleider(s)

   • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
   • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
   • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
   • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
   • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om je kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

   Goed om te weten

   • Je mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag je niet meenemen.
   • Je voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor je begeleider.
   • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
   • Ga naar de dienst burgerzaken als je een tweede begeleider wil laten registreren of van begeleider wil veranderen.

   Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider aanvragen

   Hoe aanvragen?

   • Je krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als je voor het theorie-examen geslaagd bent.
   • Je volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool. Na afloop krijg je een bekwaamheidsattest als je in staat bent om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
   • Met het aanvraagformulier en het bekwaamheidsattest vraag je je voorlopig rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Dit kan enkel op afspraak. Neem ook je identiteitskaart mee.

    Je kan de applicatie gebruiken via beldrive.apps.mobilit.fgov.be, door met je smartphone de QR-code op de affiches in de examencentra en de rijscholen te scannen.

    Om er zeker van te zijn dat het document bij de juiste persoon terechtkomt, dien je je voorlopig rijbewijs wel nog persoonlijk bij de dienst burgerzaken af te halen, omdat een visuele controle noodzakelijk is.

   Passagiers

   • Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
    • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
    • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
    • De laatste 3 jaar niet vervallen zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
    • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

   Je mag geen andere passagiers meenemen.

   Procedure

   Het voorlopig rijbewijs moet je aanvragen in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of online via de nieuwe BelDrive applicatie.

   Hou rekening met 5 werkdagen tussen de fysieke aanvraag en de aflevering van het rijbewijs.


   Wat meebrengen

   • Attest examencentrum​
   • Als je kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het rijgeschiktheidsattest. 
   • ​Is de foto op je eID niet gelijkend genoeg meer? Of wil je een andere foto op je rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. 

   Kostprijs

   25​ euro

   Meer info

   ​Als je zelf niet naar het gemeentehuis kan komen je documenten in orde te brengen, kan je een volmacht verlenen aan familie of kennissen.  ​

   Er bestaat ook een Voorlopig rijbewijs (model 3) voor alle categorieën, met uitzondering voor de scholing in de categorie B: dit model wordt o.a. afgeleverd voor de scholing in de categorieën A1, A2, A, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE.

   Voor wie

   Burger