Eensluidend verklaarde kopie

Inhoud

Een ​document eensluidend verklaren betekent dat een loketmedewerker bevestigt dat de kopie gelijk is aan het originele document en plaatst er een stempel op. Het heeft dan dezelfde waarde als het origineel. 


Procedure

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken. 

Er kan geen eensluidend verklaarde kopie afgeleverd worden voor: 

  • Afschriften van officiële akten (bv. akte van de notaris, geboortearkte, overlijdensakte...) 
  • Arresten en vonnissen 
  • Identiteitskaarten 

Wat meebrengen

  • het originele document
  • een goed leesbare kopie
  • eventueel: vertaling door een beëdigd vertaler

UitzonderingenVoor wie

Burger