Kind erkennen

Inhoud

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. 

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • is het kind jonger dan 12 jaar? Dan geeft de moeder toestemming
 • is het kind tussen 12 en 18 jaar? Dan geven de moeder en het kind toestemming.
 • gaat het om een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind? Dan geeft enkel het kind toestemming

Procedure

Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken.

Je kan bij onze loketten terecht indien één van de ouders in Beerse is ingeschreven of indien het kind in Beerse is geboren.​ Beide ouders moeten samen komen en eventueel het kind ( afhankelijk van de leeftijd).

Wanneer kan je een kind erkennen?

 • voor de geboorte,​
 • bij de geboorteaangifte zelf
 • na de geboorte, zonder tijdslimiet​

Wat meebrengen

 • identiteitskaart of paspoort van beide ouders
 • voor ekenning voor de geboorte: zwangerschapsattest met de vermoedelijke bevallingsdatum
 • voor erkenning na de geboorte (als het kind in het buitenland geboren is): recente geboorteakte van het kind

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, dan moet je misschien ook volgende stukken voorleggen:

 • bewijs van ongehuwd​e staat of bewijs van ontbinding/nietigverklaring van vorige buitenlandse huwelijken die niet in België werden ontbonden
 • bewijs van nationaliteit ( dit kan een nationaal paspoort zijn of Europese identiteitskaart)
 • bewijs van woonst

     OPGELET!

     Alle stukken die in het buitenland zijn opgesteld moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

     Uitzonderingen

     Bij ernstige twijfel over de reden dat een kind erkend wordt, onderzoekt de ambtenaar van de burgerlijke stand je dossier, vooraleer de erkenning op te maken. Je wordt hierover verder geïnformeerd tijdens je afspraak.

     Voor wie

     Burger