Wettelijk samenwonen

Inhoud

Twee personen die samenwonen, kunnen een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen bij de dienst burgerlijke stand.

Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Voorwaarden

 • minstens 18 jaar zijn
 • juridisch bekwaam zijn om een contract af te sluiten
 • niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap
 • ingeschreven zijn op hetzelfde adres

Procedure

Kom samen naar de dienst burgerzaken, op afspraak.

De verklaring wettelijke samenwoonst wordt opgemaakt nadat jullie kennis hebben genomen van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek in verband met de wettelijke samenwoonst.

Je kan je wettelijke samenwoonst ook beƫindigen. Dat kan met onderlinge toestemming of via een eenzijdige ontbinding met een gerechtsdeurwaardersexploot. De kosten van de betekening vallen ten laste van de persoon die de eenzijdige opzegging heeft ondertekend.

De wettelijke samenwoonst wordt automatisch ontbonden bij:

 • huwelijk van een van de partijen
 • overlijden van een van de partijen

De wettelijke samenwoonst wordt niet automatisch ontbonden wanneer een van de partijen van adres wijzigt. In dat geval moet er een verklaring van beƫindiging van wettelijke samenwoonst worden opgemaakt.

Wat meebrengen

 • Beide identiteitskaarten
 • Eventueel voor niet-Belgen een bewijs van ongehuwde staat of ontbinding met de nodige legalisaties en eventuele vertaling
   Kostprijs   Meer info


   Voor wie

   Burger