Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

Inhoud

​​​​​Heb jij als erfgenaam onvoldoende middelen om de begrafeniskosten van een familielid te betalen? Of zijn er geen erfgenamen? Dan verzorgt de gemeente een minimale begrafenis.

Voorwaarden

  • niemand kan of wil de begrafenis regelen
  • het beschikbare inkomen van de overledene is onvoldoende om de kosten te betalen
  • het beschikbare​ inkomen van de erfgenamen is onvoldoende om de kosten te betalen.

Procedure

  1. een erfgenaam van de overledene of een andere naaste doet een aanvraag bij de sociale dienst​ van het OCMW
  2. een maatschappelijk werker onderzoekt de sociale en financiële situatie
  3. het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een beslissing

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • bewijs van je ​financiële situatie

Voor wie

Burger