Kind adopteren (ongekend kind)

Inhoud

Wil je een kind adopteren dat je (nog) niet kent? Dan moet je een b​eroep doen op een erkende adoptiedienst. 

Voorwaarden

Voorwaarden België
 • Je bent minstens 25 jaar oud
 • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert
 • Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma
 • Je wordt geschikt verklaard door de familierechtbank

   Je kan als alleenstaande of als koppel adopteren. Om als koppel te adopteren moet je:

   • getrouwd zijn
   • of wettelijk samenwonen
   • of minstens drie jaar feitelijk samenwonen
    Voorwaarden herkomstland

    Het land waar het adoptiekind vandaan komt, kan eigen voorwaarden opleggen. Ook aan die voorwaarden moet je voldoen.

    Procedure

    1. Registreer je

    Je vindt het aanmeldingsformulier voor de adoptie van een ongekend kind terug op de website van Kind en Gezin.

    2. Volg de info- en de voorbereidingsessies

    Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) bepaalt elk jaar het aantal kandidaat-adoptieouders dat met de info- en voorbereidingssessies kan starten. Tijdens deze sessies krijg je een uitgebreide uitleg over adoptie.

    3. Dien een verzoekschrift in 

    Binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding moet jij of je advocaat een verzoekschrift indienen bij de griffie van de familierechtbank. Voeg zeker volgende documenten toe:

    • attest van voorbereiding

    • uittreksel uit het strafregister

    • geboorteakte

    • huwelijksakte OF verklaring van wettelijk samenwonen OF bewijs van meer dan drie jaar samenwonen

    • bewijs​ van woonst en nationaliteit

    Op basis van dit verzoekschrift wordt een maatschappelijk onderzoek gestart.

    4. Wacht de beslissing van de familierechter af

    ​De familierechter beslist of je geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek.

    5. Sluit een bemiddelingsovereenkomst af

    Na je geschiktheidsvonnis kun je een bemiddelingsovereenkomst afsluiten met een adoptiedienst. Je kunt ook kiezen voor een zelfstandige adoptie. 

    Meer info? Surf naar de website van Kind en Gezin​. ​

    Voor wie

    Burger

    Afhandeling

    Vlaams Centrum voor Adoptie

    Vlaams Centrum voor Adoptie
    Hallepoortlaan 27
    1060 Sint-Gillis
    BE