Wettiging handtekening

Inhoud

​​Je kan een handtekening laten wettigen of legaliseren. Dat betekent dat de daartoe bevoegde overheid de echtheid van de handtekening schriftelijk bevestigt. 
Opgelet: een handtekeningwettiging bewijst niet de echtheid van de inhoud van het document waarop de handtekening staat.

Voorwaarden

  • Ingeschreven zijn in België
  • Je mag het document niet gebruiken​ voor immorele, bedrieglijke of strafbare doelen.
  • Je moet aantonen dat de wettiging nuttig of nodig is (een private akte, zoals een eigenhandig geschreven testament, komt niet in aanmerking). ​

Procedure

Maak een afspraak of kom naar de loketten tijdens onze openingsuren.

Wat meebrengen

  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • identiteitskaart

Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

UitzonderingenVoor wie

Burger