Identiteitsbewijs voor een niet-Belgisch kind

Inhoud

Wanneer een niet-Belgisch kind, jonger dan 12 jaar, ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België, kan het een identiteitsbewijs aanvragen.

Het identiteitsbewijs vermeldt, naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

 

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Het identiteitsbewijs is maximum 2 jaar geldig of tot de leeftijd van 12 jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur
 • bij verandering van verblijfplaats of adres
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
 • vanaf 12 jaar

De pasfoto die je meebrengt moet recent zijn (maximum 6 maanden oud) en voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat het gezicht van het kind goed zichtbaar is. Het kind moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).
 

Procedure

​De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, zodat we de foto kunnen vergelijken. 

Het identiteitsbewijs vervalt:

 • na verloop van de geldigheidsduur (2 jaar)
 • bij verandering van verblijfplaats of adres
 • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
 • vanaf 12 jaar

   Wat meebrengen

   • Nationale paspoort en/of identiteitskaart van de ouder​
   • Belgische verblijfsvergunning van de ouder​
   • Nationale paspoort en/of identiteitsbewijs van het kind​
   • 1 recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden
   • Eventueel vorige 'bewijs van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar'​
   • Eventueel gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
   • De echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.​
   • Bij pleegzorg: gerechtelijke beslissing of beslissing van het comité voor bijzondere jeugdzorg

   Kostprijs

   De kostprijs bedraagt 2 euro.

   Voor wie

   Burger