Attest van leven

Inhoud

​​​​Het levensbewijs of attest van leven is een document dat bewijst dat je nog leeft.

Wanneer heb je dat document nodig? Als het attest wordt opgevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, notarissen, advocaten, rechtbanken, ambassades of consulaten. ​Zo hoef je jezelf bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.


 

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Naargelang je situatie kan je het attest van leven aanvragen aan:

  • de dienst Burgerzaken van uw gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken of op de ambassade of het consulaat aanvragen.

Wat meebrengen

​​Je identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Vraag je het attest voor iemand anders aan? Breng dan het volgende mee:

  • de volmacht van de aanvrager
  • een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager
  • je eigen identiteitskaart 

Meer info

-

Voor wie

Burger