Gezinssamenstelling - attest

Inhoud

​​​​​​​​​Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die ingeschreven staan op eenzelfde adres.

Voorwaarden

Wie kan voor jou het attest aanvragen?

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bijvoorbeeld ouder of voogd)
  • een bijzondere gemachtigde zoals een notaris of advocaat
  • derden (bijvoorbeeld publieke of private instellingen), als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest van gezinssamenstelling opvragen bij je gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

​​​Als je het attest zelf ophaalt:

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • je eigen identiteitskaart​​

Voor wie

Burger