Belgische nationaliteit - attest

Inhoud

​​​​​​​​Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Wanneer heb je dit document nodig? Als je een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit wettelijk is verplicht. ​


Voorwaarden

 • je hebt de Belgische nationaliteit
 • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente

 • De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

  • jijzelf
  • je wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
  • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager

Procedure

Je kan het attest van Belgische nationaliteit opvragen bij de dienst burgerzaken. 

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
 • je eigen identiteitskaart 

Voor wie

Burger