Europees rijbewijs

Inhoud

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is 10 jaar geldig. Het is geldig in:

 • alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER): dat zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
 • de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

​Je vraagt het rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Eerste rijbewijs

Je eerste rijbewijs verkrijg je na een geslaagd praktijkexamen. Je vraagt het rijbewijs persoonlijk aan.

Aanpassingen rijbewijs

 • bij verhoging van de categorie na een geslaagd examen 
 • bij vervanging met rijgeschiktheidsattest (medische schifting)
 • bij vervanging met een vakbekwaamheidsattest (code 95)

Je moet je rijbewijs zelf ophalen na afspraak. Je kunt het ook laten ophalen door een derde; aan deze persoon geef je dan een correct ingevuld en ondertekend volmachtformulier, een kopie van je identiteitskaart en je huidige (voorlopige) rijbewijs mee. 

Wat meebrengen

​Eerste rijbewijs

 • je voorlopige rijbewijs (indien van toepassing)
 • je elektronische identiteitskaart
 • het aanvraagformulier, correct ingevuld en ondertekend
  We halen je foto en handtekening op via je eID. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe recente foto in die je zelf meebrengt bij de aanvraag.

  Aanpassingen rijbewijs

  • je huidige rijbewijs
  • je elektronische identiteitskaart
  • het aanvraagformulier, correct ingevuld en ondertekend, bij verhoging van categorie
  • eventueel rijgeschiktheidsattest van de arbeidsgeneesheer en desgevallend het getuigschrift van kwalificatie
    We halen je foto en handtekening op via je eID. Heb je liever een recentere foto? Dan scannen we een nieuwe recente foto in die je zelf meebrengt bij de aanvraag.

    Kostprijs

    25 euro

    Voor wie

    Burger